Nabavka uređaja za mjerenje sile na portalnoj dizalici

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. ĐURĐEVIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 270-7-1-4-434/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Kontakt osoba: Ćamil Nukić
Adresa: Đurđevik bb
Poštanski broj: 75272
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com
Internet adresa:www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Uređaj za mjerenje sile na portalnoj dizalici
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Uređaj za mjerenje sile na portalnoj dizalici LPD 6/3 t x 32 m:
kod: D 33 085 655,
Proizvođač: "Bratstvo" Subotica
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
(D-6671-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: