Nabavka usluga čišćenja zajedničkih prostorija u objektu u ulici Maršala Tita br. 62

Datum objave: 12.08.2016. 10:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1230-7-2-65-3-42/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200667410006
Kontakt osoba Samira Duraković, dipl.pravnik
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-094
Faks (033) 562-220
Elektronska pošta sszp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO 4200667410006
2 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBIH D.D. SARAJEVO 4200132810005
3 Finansijsko informatička agencija 4202153990006
4 POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDIŠNJI URED SARAJEVO 4200575050089
5 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU 4200120480000


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja zajedničkih prostorija u objektu u ulici Maršala Tita br. 62


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja zajedničkih prostorija u objektu u ulici Maršala Tita br. 62

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90911200-8 Usluge čišćenja zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

kao u td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.9.2016. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1 /Multimedijala sala - prizemlje/

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je dostupna na Portalu JN (sistem "E-nabavke").
Tenderska dokumentacija se ne dostavlja na druge načine u skladu sa ZJN.
Kako je ugovorni organ objavio TD u sistemu "E-nabavke", postavljanje zahtjeva za pojašnjenje iste i odgovora sa
pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu "E-nabavke".

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1230-7-2-65-3-42/16
PODIJELI: