Nabavka usluga gromobranskih instalacija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-2-1-444/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić, Mirsada Hadžmejlić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovaranje usluge na izvođenju radova na gromobranskoj
instalaciji
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Gromobranska i instalaciju uzemljenja: A. (A1.1 i A1.2) Ispitivanje
i izrada ispitnog protokola propisanog sadržaja (2 primjerka) B.
Nabavka i montaža / ugradnja, priprema i zamjena, popravak - rad i
material
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet institucija BiH
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Iskazano u T.D.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Iskazano u T.D.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Iskazano u T.D.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 28.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:5.5.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovaranje usluge na izvođenju radova na gromobranskoj
instalaciji
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Gromobranska i instalaciju uzemljenja: A. (A1.1 i A1.2) Ispitivanje
i izrada ispitnog protokola propisanog sadržaja (2 primjerka) B.
Nabavka i montaža / ugradnja, priprema i zamjena, popravak - rad i
material za lokacije iz T.D.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Iskazano u T.D
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
153.846,15 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Iskazano u T.D.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovaranje usluge na izvođenju radova na gromobranskoj
instalaciji
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Gromobranska i instalaciju uzemljenja: A. (A1.1 i A1.2) Ispitivanje
i izrada ispitnog protokola propisanog sadržaja (2 primjerka) B.
Nabavka i montaža / ugradnja, priprema i zamjena, popravak - rad i
material. Iskazano u T.D.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Iskazano u T.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
102.564,10 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Iskazano u T.D.
(A-5084-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: