Nabavka usluga prevoza učenika i radnika

Datum objave: 12.08.2016. 13:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

6271-7-2-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU Osnovna škola ,,STEVAN NEMANJA\\ Dragaljevac Gornji
IDB/JIB 4400343400007
Kontakt osoba Đoko Aničić
Adresa Dragaljevac Gornji bb
Poštanski broj 76323 Dragaljevac (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 373-362
Faks (055) 373-362
Elektronska pošta os136@scwlan.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim
usluga prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika i radnika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika i nastavnika na školskom području JU OŠ ,,Stevan Nemanja\\ Dragaljevac Gornji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putničkih agencija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dio sredstava uplaćuje se iz budžeta RS, i iznosi otprilike oko 5o% od ukupne cijene, ovaj zahtjev se odnosi samo na
dio koji plaćaju učenici

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

-

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

potrbna su najmanje ispravna i registrovana dva autobusa i dva minibusa

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.8.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto JUOŠ ,,Stevan Nemanja\\ Dragaljevac Gornji,


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT - 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika i nastavnika na relaciji: Bijeljina-D.Dragaljevac- S.Magnojević -Vršani- Piperci i nazad

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putničkih
agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prevoz oko 45 učenika i 10 nastavnika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

0d 01.09.2016 do 30.06.2017

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prevoz po navedenim područnim školamaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika i nastavnika na relaciji Bijeljina-G.Dragaljevac-S.Dragaljevac-G.Bukovica,G.Magnojević-
S.Čađavica-G.Čađavica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putničkih
agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

oko 140 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 01.09.2016 do 30.06.2017. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prevoz učenika i nastavnika po navedenim područnim školama
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6271-7-2-2-3-2/16
PODIJELI: