Nabavka usluga servisiranja postojećih zaustavnih rampi na graničnim prijelazima za potrebe Regionalnog centra Tuzla i njegovih organizacionih jedinica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 254-7-2-4-338/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: MERSIH BUŠIĆ 035 / 368 009
Adresa: BANA LAZAREVIĆA BB
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401711930000
Telefon: 051335100
Faks: 051335101
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Vršenje usluga servisiranja postojećih zaustavnih rampi na
graničnim prelazima za potrebe Regionalnog centra Tuzla i
njegovih organizacionih jedinica
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Servis postojećih zaustavnih rampi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Regionalni centar Tuzla, Mitra Trifunovića Uče
161, Tuzla
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mersiha Bušić
Adresa: RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035368009
Faks: 035368009
Internet adresa:www.uino.gov.ba
(D-6840-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: