Obavještenje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom

Izvor: Glas Srpske, 23.05.2014.

REGULATORNA KOMISIJA

ZA ENERGETIKU

REPUBLIKE SRPSKE

TREBINJE
 
Broj:01-253-5/14

Datum: 22.5.2014. godine


Na osnovu odredbe člana 17: stav 7. a u vezi sa odredbom člana 69. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvša ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće


OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je na 84. redovnoj sjednici održanoj 21. maja 2014. godine u Trebinju utvrdila Nacrt rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, po zahtjevu podnosioca Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa "Gas Promet" Istočno Sarajevo-Pale, kojim je traženo oduzimanje dozvole izdate Rješenjem Regulatorne komisije broj 01- 1052-7/10 od 25.2.2010. godine.

Nacrt rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom stavljanje na raspolaganje javnosti u prostorijama Regulatorne komisije, na oglasnoj tabli, i internet stranici Regulatorne komisije: www.reers.ba 

Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare na Nacrt rješenja o oduzimanju dozvole, u pisanoj formi, na adresu Regulatorne komisije. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Status umješača u postupku oduzimanja dozvle, Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje podnese zahtjev za sticanje statusa umješača u pisanoj formi. Lice koje želi steći status umješača u postupku oduzimanja dozvše treba da dokaže da ima poseban interes u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za oduzimanje dozvole.

Komentari na Nacrt rješenja o oduzimanju dozvole i zahtjevi za sticanje statusa umješača mogu se dostaviti u pisanoj formi, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba, najkasnije do 30.5.2014. godine.


Predsjednik

Milenko Čokorilo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: