Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta, namjene automehaničarska radionica, koji se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 795 K.O. Bojnik, u ulici Mihaljevska br. 21

Datum objave: 31.03.2021. 09:02 / Izvor: Oslobođenje, 31.03.2021.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama («S1. novine FFJiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («S1. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Investiror, Begović Adin iz Sarajeva, obratio se zahtjevom zaprimljenim u ovoj Agenciji, dana 25.03.2021. godine, za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta, namjene automehaničarska radionica, koji se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 795 K.O. Bojnik, u ulici Mihaljevska br. 21, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od deset dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Cemerlića 39a

71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: