Odluka o pokretanju postupka izravnog sporazuma za nabavku toplo cinčanih stupova za javnu rasvjetu u Zagrebačkoj ulici i parku generala Filipovića u Kiseljaku

Datum objave: 02.09.2016. 12:47 / Izvor: Akta.ba, Broj 5, 01.08.2016.

Na temelju članka 17. 18. i 90. Zakona o javnim nabavama BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’ br: 39/14), u postupku izravnog sporazuma, Načelnik općine donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka izravnog sporazuma – za robe: 

Nabava toplo cinčanih stupova za javnu rasvjetu u Zagrebačkoj ulici i parku generala Filipovića u Kiseljaku.

 

1. Ovom Odlukom odobrava se i pokreće postupak izravnog sporazuma zarobe:

-Nabava toplo cinčanih stupova za javnu rasvjetu u Zagrebačkoj ulici i parku generala Filipovića u Kiseljaku.

2.Predmet ovog izravnog postupka jesu robe navedene u točki 1. ove Odluke.

3. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.860,00 KM bez PDV-a, i ista će se financirati iz sredstava namijenjenih za javnu rasvjetu proračuna Općine, ekonomski  kod: 821611.

4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova javna nabava je 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

5. Nabava iz točke 1. ove Odluke financirat će se iz sredstava proračuna Općine Kiseljak.

6.Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma vršit će Ugovorni organ.

7.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:01-05-2590/16

Kiseljak: 21.07.2016.god.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: