(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog održavanja za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać, lot 1

Datum objave: 16.02.2021. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1421-1-3-214-4-51/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1187000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Bihaća

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Bihaća

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje Grada Bihaća. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na područjima drugih
općina USK-a.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

29.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

213630,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

213630,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-214-4-51/21
PODIJELI: