Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2022. 15:25

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na uređenju i opremanju površine javne namjene (pješačka zona), trg Sabita Hadžića i Školski trg sa međusobnom vezom u ul. Mala Aleja – Ilidža Centar

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.08.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

888-1-3-157-4-162/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba Enisa Omeragić-Mandžuka
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN 73/22 Izvođenje radova na uređenju i opremanju površine javne namjene (pješačka zona), trg Sabita Hadžića i Školski trg
sa međusobnom vezom u ul. Mala Aleja – Ilidža Centar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na uređenju i opremanju površine javne namjene (pješačka zona), trg Sabita Hadžića i Školski trg sa
međusobnom vezom u ul. Mala Aleja – Ilidža Centar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233262-3 Građevinski radovi na pješačkoj zoni

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupanje po instrukciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.07.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: