(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 167-1-2-3-177/14
Broj obavještenja o nabavci: 167-1-2-1-156/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
Kontakt osoba: Enida Omerhodžić, 035 300-534
Telefon: 035300500
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4, 5
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje motornih vozila u 2014. godini
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge servisiranja motornih vozila Univerziteta u 2014. godini
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje vozila marke OPEL
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge servisiranja vozila marke OPEL u 2014. godini
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
1.709,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
od zaključenja ugovora do 31.12.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Servis ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:25.2.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje vozila marke RENAULT
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge servisiranja vozila marke RENAULT u 2014. godini
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
1.709,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
od zaključenja ugovora do 31.12.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Servis ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:25.2.2014.
(C-5029-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: