(poništenje poziva) Nabavka usluga tehničkih pregleda vozila

Datum objave: 20.09.2016. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1276-1-2-290-4-301/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Zorica Manojlović
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

76000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

T 26/16 Nabavka usluga tehničkih pregleda vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

detalj. u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat tehničkog pregleda izvršioca usluga

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.6.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1276-1-2-290-4-301/16
PODIJELI: