(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja i servisa (nabava rezervnih dijelova po potrebi) opreme WATERS u laboratoriju za higijensku ispravnost namirnica Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar

Datum objave: 10.10.2016. 12:40 / Izvor: Akta.ba, 06.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD 

MOSTAR

 

Broj: ODL. 01-14-5-1516-2/16.

Mostar: 04.10. 2016

 

Na temelju članka 17. I 18., članka. 21. podt. c) i članka 28. točka 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

Informaciju o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi usluga

 

Održavanje i servis (nabava rezervnih dijelova po potrebi) opreme VVATERS u Laboratoriju za higjensku ispravnost namirnica Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar" (JRJN) 50000000-5


PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA

Naziv ugovornog tijela

Kontakt osoba

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR

Marija Miletić

Adresa

Poštanski broj

Biskupa Čule 10

88000

Grad

Identifikacioni broj

Mostar

4227506400006

Telefon

Faks

036/335-050

036/335-051

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web)

agro.in.mo@tel.net.ba   

 mmiletic@faz.ba

www.faz.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET UGOVORA

1. Vrsta ugovora

Nabava usluga

 

2. Naziv predmeta ugovora

Održavanje i servis (nabava rezervnih dijelova po potrebi) opreme WATERS u Laboratoriju za higijensku ispravnost namirnica Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar"

 

3. Jedinstveni rječnik javne nabave.

JRJN - CPV kod 50000000-5

 

4.   PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

5. Ograničenja za učešće

Obvezni uvjeti za učešće iz članka 45. od točke a) do točke d) Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi detaljno definirani u tenderskoj dokumentaciji.

 

6. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je predmet nabave i da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim centrima.

 

7. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

 

8. Tehnička i profesionalna sposobnost.

- Obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoba koje su odgovorne za obavljanje konkretnih usluga, spisak angažiranog tehničkog osoblja koji će izvršiti poslove održavanja navedene opreme i ugradnje rezervnih dijelova,

Ovjereni preslik certifikata za navedeno osoblje koje je odgovorno za obavljanje konkretnih usluga.

- Original ili ovjerena fotokopija akta ( licenca rješenje, odluka i si.) nadležne institucije da je isti ovlašten za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

POSTUPAK

Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi sukladno članku 21..stav (1) točka c) a u vezi člana 28. točka 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14)

 

DODATNE INFORMACIJE

Federalni agromediteranski zavod Mostar namjerava provesti Održavanje i servis (nabava rezervnih dijelova po potrebi) opreme WATERS u Laboratoriju za higjensku ispravnost namirnica Federalnog agromediteranskog Zavoda Mostar"

Pregovarački postupak bez objave o nabavi se pokreće sukladno članku 21..stavi, točka c) a u vezi članka 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14)

Preuzimanje Poziva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti, Održavanje i servis (nabava rezervnih dijelova po potrebi) opreme VVATERS u Laboratoriju za higjensku ispravnost namirnica Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar" (JRJN) 50000000-5 vrši se u prostorijama "Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, ul. Biskupa Čule, br: 10. 88000 Mostar najkasnije do 11.10. 2016. godine.

Kandidati koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokumentaciju, zahtjev za izuzimanjem Poziva za učešće u pregovaračkom postupku, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom, mogu poslati na fax broj: 036- 335-051., a isti će se moći preuzeti na VVeb stranici Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar: www. faz. ba, najkasnije do 11.10. 2016. godine.

Kontakt osoba: Marija Miletić, telefon broj: 036- 335- 065 ili e-mail:  mmiletic@faz.ba

Adresa za dostavljanje dokumentacije za učešće je:" Federalni agromediteranski zavod Mostar, ul. Biskupa Čule, br: 10. 88000 Mostar, ured - Odjeljenja za pravne, računovodstvene i opće poslove.

Ugovorno tijelo razmjenu informacija sa ponuditeljima vršiti će se isključivo pismenim putem.

 

Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavijesti - oprema WATERS.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: