Prodaja vezova za skije, skija, televizora, baterija, monitora, jakni, džempera, pantalona, košulja, manometra, motocikla, mobilnih telefona, satova...

Izvor: eKapija.ba, 11.04.2014.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Regionalni centar Banja Luka

 

Broj: 02/6/I-16-16-34-239-4/14

Banja Luka, 11.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 7. Odluke o prodaji carinske robe ("Sl.glasnik BiH", br. 90/07 i 31/08), šef Odsjeka za pružanje usluga u Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje:

 

JAVNU AUKCIJU

 

koja će se održati dana 24.04.2014. godine (četvrtak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova.

Predmet javne aukcije biće razne vrste trgovačke robe, razvrstane u lotove od 1 do 18, kako slijedi:

 

PRILOG PREUZETI U ATTACHMENT-U

 

Razgledanje robe može se obaviti dana 21.04.2014. godine (ponedjeljak) od 12,00 do 13,30 časova u centralnom skladištu koje se nalazi u Prodajno servisnom centru „TAM“ u Banja Luci, ulica Branka Popovića 312.

 

Roba se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju. Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 10,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu. Na aukciji mogu učestvovati pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost registrovanu kod nadležnog organa, uz predočavanje ovjerene dokumentacije za obavljanje djelatnosti. Punoljetna fizička lica za lotove 3, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 18 nemaju pravo učešća, dok za ostale lotove zajedno sa pravnim licima imaju pravo učešća. Na aukciji ne mogu učestvovati zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje i lica koja su u rodbinskom odnosu sa zaposlenim u UIO BiH do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva.

 

Prilikom učešća na aukciji učesnici su se dužni identifikovati predočavanjem lične karte ili pasoša, odnosno punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima. Prije početka aukcije ponuđači su dužni izvršiti uplatu depozita i priložiti dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 10% od početne cijene robe koja se prodaje. Depozit se uplaćuje gotovinom na blagajni RC Banja Luka prije održavanja javne aukcije. Na uplatnici prilikom uplate depozita obavezno naznačiti redni broj LOTA. Depozit se vraća istog dana, osim kupcu robe kojem se vraća nakon prispjeća uplate izvodom banke.

 

Kupac je obavezan platiti robu u zakonskom roku, u protivnom gubi pravo na povrat depozita.

Napomena: Roba se prodaje samo po lotovima.

Detaljnije informacije o održavanju i podacima o razgledanju i prodaji robe mogu se dobiti na telefon 051/312-009, lokal 106.

 

Dostaviti:

KOMISIJA ZA PRODAJU ROBE

1. Oglasne ploče UINO i CI 1. _________________________

2. Komisija Brkić Elvis, predsjednik

3. 02/6/I 2. __________________________

4. a/a Nikolić Sandra, član

3. __________________________

Pejić Miodrag, član

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: