Sazivanje redovne Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 30.04.2014.

"GORAŽDEPUTEVI" d.d. GORAŽDE

ul. Seada Sofovića Sofe br. 21.

 

Na osnovu člana 102. Statuta „Goraždeputevi" dioničkog društva Goražde, Nadzorni odbor na sjednici održanoj 28.04. 2014. godine, donio je odluku o sazivanju redovne Skupštine društva i ovim putem društvo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA

Redovna Skupština dioničkog društva saziva se u subotu 24. 05. 2014. godine sa početkom u 07,00 časova u prostorijama društva ul. 22. Maj u Goraždu.

Za Skupštinu dioničkog društva utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine,

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika,

3. Usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu za 2013. godinu koji uključuje finansijski Izvještaj i Izvještaj revizije, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

4. Usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju svi doničari koji se nalaze na listi dioničara kod registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine dioničkog društva.

Pravo učešča u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva, dioničar može ostvariti lično ili putem punomočnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini dioničkog društva daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se društvu.

Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda te prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju mogu dati dioničari ili grupa dioničara koji imaju najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, pismenim putem i to Nadzornom odboru društva najkasnije osam dana od objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine.

Sve dodatne informacije kao i uvid u materijale za Skupštinu društva mogu se dobiti u sjedištu društva ul. Seada Sofovića Sofe br. 27.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Sirčić Latif  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: