Zaključenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom HABEA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilović, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "HABEA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, ulica Turalibegova broj 55, dana 28.04.2014. godine, donosi

RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad privrednim društvom "HABEA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, ulica Turalibegova broj 55, sa danom 24.04.2014. g., matični broj subjekta:
Likvidator Ahmetović Hajrudin iz Tuzle razrješava se dužnosti likvidatora. Imovina privrednog društva koju čine pokretne stvari i to fiskalna kasa Tring favourite- IBFU-AA037060, neamortizovane vrijednosti sa PDV-om u iznosu od 330,01 KM i roba na za i i prema popisu robe broj 3/13 od 31.12.2013. godine ukupnoj vrijednosti od 8.827,03 KM prenosi se u vlasništvo osnivača Ahmetović Hajrudina iz Tuzle.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči Suda.
Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.


Broj 32 0 L 189445 13 L
28. aprila 2014. godine
Tuzla
(03-3-1406/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: