Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Osnovna uniforma (ljetna i zimska)

Datum objave: 31.12.2018. 10:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2018.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1134-1-1-4-9-14/18


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1134-1-1-4-5-10/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO
IDB/JIB 4200065790002
Kontakt osoba Ozana Džano
Adresa Barnilaca Sarajeva 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 442-260
Faks (033) 442-260
Elektronska pošta kpzsa1@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka uniformi za potrebe zatvorske policije - straže u kazneno - popravnim zavodima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Osnovna uniforma (ljetna i zimska)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

kao u tenederskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
129756,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.5.2018. - 28.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 87131,79 8.6.2018. DANIAL'S D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: