Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjsko uređenje sa rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija

Datum objave: 22.07.2020. 12:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

285-1-3-7-5-18/20


Broj obavještenja o nabavci 285-1-3-7-3-10/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Amra Brcic
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjskog uređenja sa
rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju pripremni radovi, izmještanje instalacija sa lokacije, osiguranje građevinske jame šipovima i
prednapregnutim sidrima te izvođenje radova na izgradnju objekta garaže koji obuhvataju zemljane radove, AB radove,
hidroizolaterske radove, građevinsko zanatske radove te instalterske radove (slaba i jaka struja, vodovod i kanalizacija,
sprinkler postrojenje, mašinske radove – ventilacija, te izvođenje pristupnih saobraćajnica i priključaka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena
Dodatni predmet(i) 45213300-6 Zgrade vezane za saobraćaj
Dodatni predmet(i) 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi
  45262310-7 Armiranobetonski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Kolodvorska,Općina Novo Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Završetak radova za građevinske i grube instalaterske radove na objektu je 1. oktobar 2020. godine. Rok za zanatske radove,
završne instalaterske radove na objektu i radove na vanjskom uređenju i uređenju pristupnih saobraćajnica je 15.
novembra 2020. godine. Početak radova je odmah po potpisu ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIGRADNJA 4200049590001 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3780000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3780000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4954936,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: