Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2021. 13:42

Prateća oprema mobilne stanice – kombija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1230-1-1-67-5-33/21Broj obavještenja o nabavci 1230-1-1-67-3-34/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200667410006
Kontakt osoba Azra Sipović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-256
Faks (033) 562-220
Elektronska pošta sszp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS A


I 4. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavkaNaziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4202170060004
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-029
Faks (033) 562-031
Elektronska pošta mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa http://mpz.ks.gov.ba
ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za uzorkovanje čestičnih tvari (PM)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za uzorkovanje čestičnih tvari (PM)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38344000-8 Uređaji za praćenje onečišćenja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

82000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 90 dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja je na lokaciju/lokacije na području Kantona Sarajevo koju odredi Ugovorni organ.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E3 D.O.O. SARAJEVO 4202192970004 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


82000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka prateće oprema mobilne stanice – kombija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka prateće oprema mobilne stanice – kombija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38344000-8 Uređaji za praćenje onečišćenja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 90 dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja je na lokaciju/lokacije na području Kantona Sarajevo koju odredi Ugovorni organ.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E3 D.O.O. SARAJEVO 4202192970004 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


8800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: