Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.01.2022. 11:23

Jednokratni injektori ili jednokratni kertridži

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

106-1-1-402-9-18-106/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 106-1-1-402-5-144/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA
IDB/JIB 4400425470003
Kontakt osoba Nataša Pavlović
Adresa Srpske Vojske br. 53
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Općina/Grad Bijeljina
Telefon (055) 202-642
Faks (055) 212-529
Elektronska pošta svuprava@telrad.net
Internet adresa www.bolnicabijeljina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za potrebe Odjeljenja za oftalmologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Intraokularna meka zadnjekomorna sočiva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

395000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.11.2021. - 30.7.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 118500,00 1.11.2021. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni injektori ili jednokratni kertridži

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.11.2021. - 30.7.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9420,00 1.11.2021. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trodjelna intraokularna meka zadnjekomorna sočiva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.11.2021. - 30.7.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15000,00 1.11.2021. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni injektori ili jednokratni kertridži

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3140,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.11.2021. - 30.7.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 785,00 1.11.2021. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Set za operaciju sive mrene

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

334650,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.11.2021. - 30.7.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 101490,00 1.11.2021. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tripan Blue 1mg/ml sterilan rastvor boje za bojenje prednje kapsule sočiva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8250,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.11.2021. - 30.7.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.11.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4950,00 1.11.2021. ,,MEDICOM,, D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: