Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.02.2022. 12:35

Uređenje Park Šume Mojmilo- vanjsko uređenje pješačke staze Mojmilo-dionioca I

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.02.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

422-1-3-215-5-21/22Broj obavještenja o nabavci 422-1-3-215-3-192/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200422060000
Kontakt osoba Zlatka Pločo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 97
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 291-247
Faks (033) 291-247
Elektronska pošta javnenabavke@novigradsarajevo.ba
Internet adresa www.novigradsarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.1.2022. - 31.1.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

128205,13

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Uređenje Park Šume Mojmilo- vanjsko uređenje pješačke staze Mojmilo-dionioca I


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233262-3 Građevinski radovi na pješačkoj zoni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

128.205,13 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Općine Novi Grad Sarajevo, na lokaciji Park šume Mojmilo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIBRAL DOO 4200135830007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

128194,54

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

128194,54

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.1.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128194,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128852,03

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: