Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.02.2022. 13:58

Ugostiteljske (restoranske) usluge eksterne reprezentacije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.02.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1255-0-2-1-7-39/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Marko Panić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br. 01-188-1/21 od 08.01.2021. godine radi nabavke ugostiteljskih (restoranskih) usluga eksterne reprezentacije za
potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ugostiteljskih (restoranskih) usluga eksterne reprezentacije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike
Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 870,43 28.1.2022. Integra inžinjering d.o.o.
2 480,68 28.1.2022. Integra inžinjering d.o.o.
3 2100,00 16.1.2022. Integra inžinjering d.o.o.
4 767,52 19.1.2022. Integra inžinjering d.o.o.
5 216,24 25.1.2022. Integra inžinjering d.o.o.
6 610,30 7.1.2022. Integra inžinjering d.o.o.
7 384,10 27.1.2022. STARA ADA DOO
8 768,97 30.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
9 823,94 4.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
10 3247,09 27.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
11 2006,07 30.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
12 3964,50 31.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
13 341,71 26.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
14 298,12 20.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
15 768,97 30.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
16 299,15 27.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
17 213,17 22.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
18 127,52 31.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
19 1747,52 30.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
20 387,61 11.1.2022. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
21 17,95 11.1.2022. B&Č TRADE TOURS d.o.o. PJ RETAURANTE PRESIDENT
22 440,18 3.1.2022. CATERING KING DOO
23 854,70 20.1.2022. CATERING KING DOO
24 1623,93 30.1.2022. CATERING KING DOO
25 1068,38 13.1.2022. CATERING KING DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: