Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.02.2022. 09:36

Izrada revizije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1119-1-2-71-5-21/22


Broj obavještenja o nabavci 1119-1-2-71-3-43/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUŽIM
IDB/JIB 4263287560007
Kontakt osoba Husein Duranović
Adresa 505. Viteške brigade br.26
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 419-500
Faks (037) 410-031
Elektronska pošta buzim.opc@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinabuzim.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bužim

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada revizije, elaborata i stručnog mišljenja na elaborat zaštite od požara i elaborata zaštite na radu za glavni projekat
Muzeja 505 viteške brigade

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada revizije LOT 1 , elaborata i stručnog mišljenja na elaborat zaštite od požara i elaborata zaštite na radu za glavni
projekat Muzeja 505 viteške brigade LOT 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada revizije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada revizije glavnog projekta Muzeja 505 viteške brigade

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet71328000-3 Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2594,02

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SMAJIĆ-INŽENJERING DOO4245078150006GoraždeBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


598,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

598,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1450,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada elaborata i stručnog mišljenja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada elaborata zaštite od požara za glavni projekat Muzeja 505 viteške brigade, izrada elaborata zaštite na radu za glavni
projekat Muzeja 505 viteške brigade i izrada stručnog mišljenja na elaborat zaštite od požara za glavni projekat Muzeja 505
viteške brigade

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet71328000-3 Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3418,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA 6 / 74400918310005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1890,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1890,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2150,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: