Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.02.2022. 15:58

Izrada promotovinog videa dronom za Historijsko urbano područje Sarajevo sa prvom zonom zaštite sa animacijom i zaštitnim pojasom

Izvor: Akta.ba, 07.06.2021.

Bosna i Hercegovina

Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Broj: 11-164-71/21-2

Sarajevo, 07.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), donosim

 

ODLUKU o dodjeli ugovora

 

Ugovor za javnu nabavku usluga izrade promotovinog videa dronom za Historijsko urbano područje Sarajevo sa prvom zonom zaštite sa animacijom i zaštitnim pojasom dodjeljuje se OB Video.ba vi. Ruvić Dado, Osmana Džafića 10, Kakanj, ID broj 4320002070005 jer je ovo pravno lice dostavilo ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 450,00 KM bez PDV-a, odnosno 526,50 KM sa PDV-om.

 

Obrazloženje

 

Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga usluga izrade promotovinog videa dronom za Historijsko urbano područje Sarajevo sa prvom zonom zaštite sa animacijom i zaštitnim pojasom.

 

Ponuda za nabavku usluga web hostinga zatražena je od OB Video.ba vi. Ruvić Dado, Osmana Džafića 10, Kakanj, ID broj 4320002070005. Navedeni ponuđač je dostavio ponudu u iznosu od 450,00 KM bez PDV-a, odnosno 526,50 KM sa PDV-om, a dostavljenu ponudu ugovorni organ je ocijenio kao tehnički prihvatljivom.

 

U skladu s tim, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

 

Dostaviti:

 

1.       OB Video.ba vi. Ruvić Dado;

2.       Referent za finansijske poslove;

3.       a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: