Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.02.2022. 12:49

Usluge osiguranja imovine od svih rizika

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

5774-1-2-11-9-1-2907/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 5774-1-2-11-5-7/20, 5774-1-2-11-5-4/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO
IDB/JIB 4200167280009
Kontakt osoba Esada Šahinagić
Adresa Braće Mulić 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 543-196
Faks (033) 544-301
Elektronska pošta oscamils@bih.net.ba
Internet adresa www.oscsijaricsa.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga osiguranja objekata, opreme i uposlenika javnih ustanova predškolskog obrazovanja, osnovnih i srednjih
škola iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
  66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja imovine od svih rizika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja imovine od svih rizika

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 4200326930001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4767,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.5.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.5.2020.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1589,25 1.1.2022. TRIGLAV OSIGURANJE D.D., SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 4200326930001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9549,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.1.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.1.2020.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3183,07 1.1.2022. TRIGLAV OSIGURANJE D.D., SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: