Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.02.2022. 09:57

(izmjena) Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila marke Toyota

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2022.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

505-4-2-22-8-7/22


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 505-4-2-22-5-6/22
Datum objave obavještenja 10.2.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4402553540009
Kontakt osoba Suzana Tadić
Adresa Vidovdanska broj 2
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-760
Faks (051) 334-770
Elektronska pošta suzana.tadic@irbrs.org
Internet adresa www.irbrs.org

I 2. Ispravlja se sljedeće


Mijenja se ANEKS D za lot broj: 1 (II,II 1.,IV 2.a.,IV 2.b.,IV 2.f.,IV 2.g.).


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenog vozila marke Toyota

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

1000,77

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,77

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, na adresi ponuđača

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SLADABONI D.O.O. 4400965310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1000,77

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM


1000,77

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.1.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1000,77

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1000,77

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: