Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2022. 08:07

Usluge izvođenja muzičko-poetskog kabarea: Da to su bili dani

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2022.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

599-0-2-1-11-1/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR ZA KULTURU ,,SEMBERIJA,, BIJELJINA
IDB/JIB 4402675570006
Kontakt osoba Dragan Andrić
Adresa Patrijarha Pavla 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 204-202
Faks (055) 204-202
Elektronska pošta centarkulturni@yahoo.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 2.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavaka usluge izvođenja muzičko-poetskog kabarea "Da to su bili dani"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

usluge izvođenja muzičko-poetskog kabarea "Da to su bili dani", za potrebe JU Centra za kulturu "Semberija"
Bijeljina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 92340000-6 Zabavne usluge plesa i predstava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4498,41

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Yugoart d.o.o. 106587336 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4498,41

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

4498,41

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

4498,41

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: