Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2022. 08:38

Prehrambeno-higijenski paketi kao pomoć korisnicima prava iz socijalne zaštite

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

214-4-1-11-5-5/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB 4401625420007
Kontakt osoba Slobodanka Aničić
Adresa Trg Republike Srpske br. 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-769
Faks (051) 338-864
Elektronska pošta mtt@mtt.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka prehrambeno-higijenskih paketa kao pomoć korisnicima prava iz socijalne zaštite

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka prehrambeno-higijenskih paketa kao pomoć korisnicima prava iz socijalne zaštite

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15897300-5 Paketi s hranom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite u 60 lokalnih zajednica Republike Srpske

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LEBURIC KOMERC DOO 4401219270002 Prnjavor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

134019,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

134019,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

135100,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zaključkom Vlade Republike Srpske zaduženo je Ministarstvo trgovine i turizma, da po hitnom postupku izvrši
nabavku prehrambeno-higijenskih paketa i iste dostavi centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite, a
sve kako ne bi došlo do još težih posljedica za korisnike prava iz socijalne zašite. Socioekonomski položaj
navedene kategorije stanovništva je usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona dodatno otežan, a
kako je u proteklom periodu došlo i do povećanja cijena osnovnih životnih namirnica neodložna je što hitnija
itervencija odnosno nabavka predmetnih paketa.Nabavku je bilo neophodno realizovati u što kraćem roku s
obzirom da bi se poštovanjem zakonom utvrđenih minimalnih rokova za druge postupke, svako odlaganje, kao i
nabavka kroz neki duži period, obesmislio značaj pružanja pomoći i ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

2

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

TROPIC MALOPRODAJA DOO, LEBURIC KOMERC DOO

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: