Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2022. 11:11

Usluge dugoročnog kredita za ulaganja u infrastrukturu, opremu i finanasiranje obrtnih sredstava

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1169-1-2-230-5-16/22


Broj obavještenja o nabavci 1169-1-2-230-3-39/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''VODOVOD'' D.O.O. CAZIN
IDB/JIB 4263351830005
Kontakt osoba Refik Rošić
Adresa Lojićka bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-500
Faks (037) 514-500
Elektronska pošta jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa vodovodcazin.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dugoročnog kreditnog zaduženja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dugoročnog kreditnog zaduženje u iznosu od 3.000.000,00 KM, u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća Grada Cazina
o kreditnom zaduženju i odobravanje izdavanja garancije za kreditno zaduženje JKP Vodovod doo Cazin, broj: 01/GV-11-
14128/21 od 30.11.2021. godine i Saglasnosti Federalnog ministarstva finansija za prijevremenu isplatu kredita, br. 08-11-5-
1-5430/21 od 05.07.2021. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Nabavka dugoročnog kredita za refinansiranje sredstava Supidijarnog finansijskog sporazuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dugoročnog kredita za refinansiranje sredstava Supidijarnog finansijskog sporazuma- Međunarodni kredit- IDA
, kredit br. 3954 BOS u iznosu od: SDR: 1.073.300,00 (protuvrijednosti KM: 2.597.386,00) uvećan za pripadajuću kamatu koja
će se obračunati od dana posljednjeg dospijeća anuiteta do dana prijevremene otplate, pod sljedećim uslovima:
- Iznos kredita: 2.600.000,00 KM
- Rok otplate: 10 godina (120 mjeseci)
- Otplata kredita: mjesečna.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

367167,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke- izabranog ponuđača

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RAIFFEISEN BANK D.D BOSNA I HERCEGOVINA 4200344670009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

254530,23

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

254530,23

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

254530,23

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

297880,04

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Nabavka dugoročnog kredita za ulaganja u infrastrukturu, opremu i finanasiranje obrtnih sredstava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dugoročnog kredita za ulaganja u infrastrukturu, opremu i finanasiranje obrtnih sredstava, pod sljedećim uslovima:
- Iznos kredita: 400.000,00 KM
- Rok otplate: 10 godina (120 mjeseci)
- Otplata kredita: mjesečna.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57487,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke - izabranog ponuđača

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RAIFFEISEN BANK D.D BOSNA I HERCEGOVINA 6 / 7 4200344670009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39721,84

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

39721,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39721,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55750,74

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: