Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.03.2022. 11:23

Visokobrizantni eksploziv

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

967-1-1-12-5-99/22


Broj obavještenja o nabavci 967-1-1-12-3-77/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.3.2022. - 4.3.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka visokobrizantnog eksploziva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka visokobrizantnog eksploziva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24600000-0 Eksplozivi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Okvirna količina predmeta nabavke naznačena je u Aneksu 2 Obrazac za cijenu ponude. Prema stvarnim potrebama
zaključivat će se pojedinačni ugovori sa tačno utvrđenim količinama predmeta nabavke. Ukupna plaćanja prema
pojedinačno zaključenim ugovorima na osnovu okvirnog sporazuma neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke, odnosno
vrijednost okvirnog sporazuma.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. –Kakanj, Pogon PK „Vrtlište“

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EU EXPLOSIVE DOO 4218762670003 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

101830,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

101830,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

101830,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

101830,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: