Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.03.2022. 13:31

Novogodišnji nakit za kićenje grada

Izvor: Akta.ba, 03.03.2022.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPКU JAVNE NABAVКE

Broj postupka   558-8-1-13/22

ODJELJAК I: UGOVORNI ORGAN             

I 1. Podaci o ugovornom organu             

Naziv     OPŠTINA ROGATICA

IDB/JIB 4400614950008

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAК II: PREDMET UGOVORA         

II 1. Vrsta ugovora         

Robe, Кupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis             

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novogodišnjeg nakita za kićenje grada

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Кod

Opis

Glavni predmet

39298500-2

Ukrasi

 

ODJELJAК III: POSTUPAК

III 1. Vrsta postupka 

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

 

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

SP Sigma Rogatica

4508573280006

Rogatica

Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodeli ugovora

IV 2.a. Brijednost računa/ugovora bez PDV-a u КM

4125,00

IV 2.b. Datum računa/ugovora

14.2.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: