Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 08:23

Čišćenje snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Romanija – Numere, Padališta – Šemani, Trundebel - Kostreša

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1172-1-2-2-5-366/22


Broj obavještenja o nabavci 1172-1-2-2-3-9/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Milinković Nemanja
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje ŠKP (čišćenje snijega) za potrebe ŠG „Jahorina“ Pale za 2022. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zimskog održavanja šumskih kamionskih puteva (čišćenje snijega) za potrebe ŠG „Jahorina“ Pale za 2022.
godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje ŠKP (čišćenje snijega) za potrebe ŠG „Jahorina“ Pale za 2022. godinu - lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Čišćenje snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Kržulj – Sitnica, Kržulj – Derviš Do,
Kržulj - Leletva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14980,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG „Jahorina“ Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''STANIŠIĆ'' D.O.O. 4 / 11 4400563190003 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14980,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14980,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23540,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje ŠKP (čišćenje snijega) za potrebe ŠG „Jahorina“ Pale za 2022. godinu - lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - Čišćenje snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Romanija – Numere, Padališta –
Šemani, Trundebel - Kostreša

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15050,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG „Jahorina“ Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-KOD DOO 6 / 11 4403717290005 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15047,85

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15047,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23650,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje ŠKP (čišćenje snijega) za potrebe ŠG „Jahorina“ Pale za 2022. godinu – lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 - Čišćenje snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Panorama – Turist, Trebević – Luke,
Stanica Pale - Dovlići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12950,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG „Jahorina“ Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-KOD DOO 8 / 11 4403717290005 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12948,15

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12948,15

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22200,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje ŠKP (čišćenje snijega) za potrebe ŠG „Jahorina“ Pale za 2022. godinu – lot 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 - Čišćenje snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Nikolići – Aluge, Dvorišta – Kamenica,
Račanovići – Stambulčić, Tunel Stambulčić, Majdani – Vitez, Podgrab – Gračanica, Podgrab – Radačići, Majdani –
Hotočina i Majdani – lager odjela 182 PJ „G-P“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17010,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG "Jahorina" Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VELIKE ŠUME D.O.O. 10 / 11 4400577140009 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17010,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17010,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29160,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: