Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 12:43

Izrada Glavnog mašinskog, elektro i građevinskog projekta rekonstrukcije kotlovnice snage 20 MW

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1046-1-2-1-5-3/22


Broj obavještenja o nabavci 1046-1-2-1-3-1/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ''TOPLANE-INS'' A.D.
IDB/JIB 4400536460007
Kontakt osoba Tanja Palangetić
Adresa Karađorđeva 8
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-610
Faks (057) 340-610
Elektronska pošta toplane@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Istočno Novo Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Glavnog mašinskog, elektro i građevinskog projekta rekonstrukcije kotlovnice snage 20 MW

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog mašinskog, elektro i građevinskog projekta rekonstrukcije kotlovnice snage 20 MW u ''Toplane -
Istočno Novo Sarajevo''

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Dodatni predmet(i) 71321200-6Usluge u oblasti projektovanja sistema grijanja
71320000-7Usluge tehničkog projektovanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema projektnom zadatku i tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

''Toplane - Istočno Novo Sarajevo'' u Istočnom Novom Sarajevu, Karađorđeva 13

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumetaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1RADIS DOO Sarajevo4400548800008Istočno NovoBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

105000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

105000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

105000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

105000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: