Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2022. 09:54

Obavezno osiguranje od AO, osiguranje vozača i putnika, kasko osiguranje vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2022.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1252-1-2-23-5-3/22


Broj obavijesti o nabavi 1252-1-2-23-3-14/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DRUŠTVO ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA "MOSTAR BUS" D.O.O.
IDB/JIB 4227176690002
Kontakt osoba ŽELJKO BEVANDA
Adresa Bišće polje bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 580-210
Faks (036) 580-214
Elektronička pošta uprava@mostarbus.ba
Internet adresa www.mostarbus.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Obvezno osiguranje od AO, osiguranje vozača i putnika, kasko osiguranje vozila.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je pružanje usluga obveznog osiguranja svih vozila ugovornog tijela od AO, usluga osiguranja vozača i
putnika u autobusima, kao i kasko osiguranje vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
Dodatni predmet(i) 66514100-7 Usluge osiguranja u prijevozu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U Mostaru.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROHERC OSIGURANJE DD 4227015330006 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

54609,65

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

54609,65

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54609,65

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65302,48

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: