Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2022. 10:43

Sjemena hibrida kukuruza

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

968-1-1-4-5-12/22


Broj obavještenja o nabavci 968-1-1-4-3-4/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA
IDB/JIB 4200087410009
Kontakt osoba Elma Pajević
Adresa Bojnička broj 119
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 621-286
Faks (033) 621-160
Elektronska pošta pdbutmir@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.3.2022. - 2.3.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sjemena hibrida kukuruza

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HIBRID KUKURUZA-tretiran repelentom za ptice, insekticidom, fungicidom i tretirano biostimulatorom rasta.
FAO 450 200 vreća(25.000 zrna po jednoj vreći)
FAO 520 100 vreća(25.000 zrna po jednoj vreći)
FAO 570 200 vreća(25.000 zrna po jednoj vreći)
FAO 600 50 vreća(25.000 zrna po jednoj vreći)
UKUPNO: 550 vreća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavciII 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

550 vreća

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bojnička 119, Ilidža

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1AGROMARKET DOO4402278140003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48769,23

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

48769,23

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48769,23

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48769,23

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: