Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 11:50

Lijekovi i ampulirani lijekovi

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2022.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

708-1-1-4-5-7/22


Broj obavijesti o nabavi 708-1-1-4-3-2/22

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
IDB/JIB 4272014070006
Kontakt osoba MIĆO MATIJAŠEVIĆ
Adresa Dr. Ante Vukšića 3
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 831-515
Faks (039) 831-515
Elektronička pošta dom.zdravlja.ljubuski@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LIJEKOVI I AMPULIRANI LIJEKOVI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVA ROBE: LIJEKOVI I AMPULIRANI LIJEKOVI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

150.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SJEDIŠTE UGOVORNOG TIJELA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 (DVIJE) GODINE

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

149964,71

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

74982,35

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144163,44

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149964,71

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuditelj, ZEFARM d.o.o. Zenica, je nakon provedene e-aukcije povukao svoju ponudu, te smo ponudili
potpis ugovora drugorangiranom ponuditelju, INEL-MED d.o.o. Mostar, koji je prihvatio potpis ugovora te nije povukao
svoju ponudu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: