Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 11:54

Usluge izrade finansijskih izvješća

Izvor: Akta.ba, 04.03.2022.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R. b

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka

i broj obavješte njao dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

79211200-8 Usluge izrade finansijskih izvješća

Ditektni

sporazum

Broj

obavješte nja

417-8-2- 7/22

UD AGENCIJA ARS

ZENICA

IDB:

4319585470008

Vrijednost ugovora bez PDV-a 250,00 KM.

1

 

1.

 

23.02.2022

23.02.2022 250,00 KM

Usluge izrade finansijskog izvještaja za 2021. godinu

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

 

 

 

 

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: