Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 14:02

Novi i dodatni radovi na modernizaciji (asfaltiranju) puteva na području opštine Čelinac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

645-4-3-32-5-11/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ČELINAC
IDB/JIB 4401135920001
Kontakt osoba Spomenka Veljko
Adresa Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 553-010
Faks (051) 553-015
Elektronska pošta celinac@teol.net
Internet adresa www.opstina-celinac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Čelinac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje novih i dodatnih radova na modernizaciji (asfaltiranju) puteva na području opštine Čelinac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje novih i dodatnih radova na modernizaciji (asfaltiranju) puteva na području opštine Čelinac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Putevi na području opštine Čelinac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 (sedam) dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

26227,65

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26227,65

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26227,65

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U toku izvršenja ugovora br. 01/1-404-93-2/21 od 02.11.2021. godine ukazala se potreba za izvođenjem novih radova
koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih izvođaču radova kojem je dodjeljen osnovni ugovor i
viška radova na putevima na kojima je izvođenje radova bilo predmet osnovnog ugovora.
Vrijednost osnovnog ugovora iznosi 154.268,01 KM sa PDV-om, odnosno 131.853,00 KM bez PDV-a, a vrijednost novih
i dodatnih radova na modernizaciji (asfaltiranju) puteva na području opštine Čelinac je 26.227,66 KM bez PDV-a,
odnosno 19,89 % osnovnog ugovora.
Ugovorni organ je u tenderskoj dokumentaciji – Modernizacija (asfaltiranje) puteva na području opštine Čelinac,
broj: 01/1-404-93/21, ukazao na mogućnost sprovođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za
nove ili dodatne radove.
Procjenjena vrijednost nabavke predmetnih radova ne prelazi 20 % vrijednosti radova iz osnovnog ugovora.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KOZARAPUTEVI

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj postupka 645-1-3-45/21
Naziv predmeta ugovora modernizacija (asfaltiranje) puteva i ulica, izgradnja trotoara,
sanacija puteva i ulica i krpanje udarnih rupa na putevima i ulicama na
području opštine Čelinac
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: