Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2022. 08:55

Zastava za jarbole

Izvor: Akta.ba, 24.02.2022.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 01-404-62/22

Datum: 24.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", 39/14) (Zakon), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Sl. glasnik BiH", 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Istočna Ilidža broj 01-023-14/15 od 03.02.2015. godine, člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik PC" broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 88. Statuta opštine Istočna Ilidža ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" broj 4/21) kao i Zapisnika Кomisije broj 01-404-61/22 od 24.02.2022. godine, Načelnik opštine Istočna Ilidža d o n o s i

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj Z-RO-2/22

 

I

Ugovor za javnu nabavku koja se odnosi na nabavku zastava za jarbole na području opštine Istočna Ilidža, JRJN 35821000-5 - Zastave, dodjeljuje se ponuđaču SP “DESIGN" Čelinac.

 

II

Izbor najpovoljnijeg ponuđača navedenog predmeta nabavke je izvršen postupkom direktnog sporazma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH"br. 39/14).

 

III

Sva prava i obaveze između izabranog ponuđača SP ,,DESIGN“ Čelinac i opštine Istočna Ilidža će se regulisati posebnim Ugovorom.

 

IV

Ova odluka će se objaviti na veb-stranici opštine Istočna Ilidža, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj 01-404-25/22 od 16.02.2022. godine, kojom je i imenovana Кomisija za provođenje postupka.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, na osnovu proijenjene vrijednosti od 1.700,00 КM bez PDV-a.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude broj 01-404-26/22 od 16.02.2022. godine, je upućen ponuđaču SP ,,DESIGN“ Čelinac, na koji je ponuđač odgovorio pismenom ponudom - prijedlogom cijene broj 01-404-48/22 od 22.02.2022. godine. 

Prijedlog cijene ponuđača SP ,,DESIGN“ Čelinac iznosi 2.250,00 КM bez PDV-a. Ukupna vrijednost ponude iznosi 2.632,50 КM sa uračunatim PDV-om.

Način plaćanja: u roku od 15 (petnaest) dana od dana isporuke.

Rok isporuke: 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Rok trajanja ugovora: 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Кomisija je jednoglasno donijela odluku da prihvati ponudu ponuđača SP ,,DESIGN“ Čelinac u vrijednosti od 2.632,50 КM sa uračunatim PDV-om i predložila Zapisnikom broj 01-404-61/22 od 24.02.2022. godine da se sa ponuđačem potpiše Ugovor za izvršenje navedenog predmeta nabavke.

Na osnovu svega navedenog je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: