Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2022. 10:21

Usluge popravke sistema grijanja za potrebe Osnovnog suda

Izvor: Pravosudje.ba, 10.03.2022.

 

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

 

Broj: 071-0-Su-21-004005

Dana, 10.12.2021.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH'', br.38/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma, broj 071-0-Su-19-000486-3 od 04.04.2019.godine, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci donosi

 

O D L U K U

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke

i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku direktnog sporazuma sprovedenog radi dodjeljivanja ugovora o nabavci usluge popravke sistema grijanja za potrebe Osnovnog suda, ugovorni organ je pozvao ponuđača „Eurofenster“ d.o.o. Banja Luka da dostavi ponudu uz prijedlog cijene koju je naknadno nakon pregovora i prihvatio, te je ugovor o javnoj nabavci roba dodijeljen navedenom ponuđaču

 

II

Prije pozivanja imenovanog ponuđača izvršene su provjere na tržištu roba ove vrste u skladu sa dobrom komercijalnom praksom, a radi odabira ponuđača na način koji garantuje adekvatnu razmijenu vrijednost za novac, kontaktirano je više ponuđača, te kako je zaprimljena ponuda adekvatna, ista je ocijenjena kao prihvatljiva.

 

III

Ponuđač „Eurofenster“ d.o.o. Banja Luka, ocijenjen je kao najprihvatljiviji, uzimajući u obzir ponudu, cijenu koštanja po stavkama iz specifikacije i potrebe organa za nabavkom ove vrste robe.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Milenko Milekić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: