Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2022. 14:49

Modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

320-1-3-3-5-117/22


Broj obavještenja o nabavci 320-1-3-3-3-5/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica – rehabilitacija, LOT 2 - modernizacij
a gradskih makadamskih saobraćajnica, LOT 3 - investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, LOT 4
- rekonstrukcija lokalih i nekategorisanih puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija (LOT 1),
modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica (LOT 2), investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih
puteva (LOT 3), rekonstrukcija lokalih i nekategorisanih puteva (LOT 4) na području grada Banjaluka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica – rehabilitacija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica – rehabilitacija na području grada Banjaluka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

444444,44

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banjaluka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ DOO PRIJEDOR 4402256500006 Prijedor Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

519235,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

519235,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

675237,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica na području grada Banjaluka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

243598,74

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


289395,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

7

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

289395,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

358020,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 - investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Banjaluka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

427350,43

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

100 dana od dana uvođenja u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MG MIND D.O.O. 4401192990008 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


526120,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

526120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

765550,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - rekonstrukcija lokalih i nekategorisanih puteva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 - rekonstrukcija lokalih i nekategorisanih puteva na području grada Banjaluka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

327969,23

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MG MIND D.O.O. 4401192990008 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


394230,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

394230,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

557900,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: