Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 08:36

Pregled hidrantske mreže

Izvor: Akta.ba, 11.03.2022.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Unsko-Sanski kanton

Javna ustanova „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu „ Ključ

 

Broj: 01-23-2-16-Od/22 

Datum: 10.3.2022.g.

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, broj: 39/14), direktor donosi:

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude

Prihvata se ponuda DOO „АВВА“ Bihać za nabavku usluga: pregleda hidrantske mreže po ponudi i cijenama navedenim u dostavljenoj ponudi, u ukupnom iznosu od 15,00 KM (bez PDV-a).

Realizacija nabavke će se izvršiti odmah, a plaćanje će se izvršiti po ispostavljanju računa.

Ova nabavka će biti obavljena putem direktnog sporazuma, u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („SI. glasnik BiH“ broj: 39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: