Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.04.2022. 12:42

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1415-1-2-113-9-48-1415/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1415-1-2-113-5-30/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH -
Kantonalnog poreznog ureda Zenica i pripadajućih poreznih ispostava, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica, sa uračunatim
sredstvima i materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.3.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1960,00 16.2.2022. EUROSAN D.O.O.
2 3206,00 19.4.2022. EUROSAN D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Breza, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Breza, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.3.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 288,00 16.2.2022. EUROSAN D.O.O.
2 208,00 19.4.2022. EUROSAN D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Olovo, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Olovo, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.3.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 288,00 16.2.2022. EUROSAN D.O.O.
2 208,00 19.4.2022. EUROSAN D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Zavidovići, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Zavidovići, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.3.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 400,00 16.2.2022. EUROSAN D.O.O.
2 1340,00 19.4.2022. EUROSAN D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Kakanj, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Kakanj, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.3.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 600,00 16.2.2022. EUROSAN D.O.O.
2 2010,00 19.4.2022. EUROSAN D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Visoko, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Visoko, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN D.O.O. 4227197420005 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.3.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 960,00 16.2.2022. EUROSAN D.O.O.
2 2256,00 19.4.2022. EUROSAN D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: