Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 15:55

(obavještenje o povlačenju obavještenja) Transfuzioni sistem

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O POVLAČENJU OBAVJEŠTENJA

147-1-1-28-19-1/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU "OPŠTA BOLNICA" GRADIŠKA
IDB/JIB 4401060730007
Kontakt osoba Nikola Stepanović, Slavica Žigić
Adresa Mladena Stojanovića 20
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Općina/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-602
Faks (051) 814-670
Elektronska pošta bolnica@gradiska.com
Internet adresa www.bolnicagradiska.ba

ODJELJAK II: PODACI O OBAVJEŠTENJU/DIJELU OBAVJEŠTENJA KOJE SE POVLAČI


II 1. Vrsta obavještenja koje se povlači

Obavještenje o dodjeli ugovora

II 2. Datum objave obavještenja koje se povlači

26.04.2022.

II 3. Broj obavještenja koje se povlači

147-1-1-28-5-25/22

II 4. Broj i naziv lota čija se objava o okončanju povlači

Broj lota 71
Naziv lota Transfuzioni sistem

ODJELJAK III: RAZLOZI POVLAČENJA


III 1. Razlog povlačenja obavještenja

Najpovoljniji ponuđač za predmetni lot je ugovornom organu poslao obavještenje da zbog drastičnog povećanja cijena na
svjetskom i domaćem tržištu nije u mogućnosti da ugovornom organu isporuči robu po cijenama definisanim tačkom 3
okvirnog sporazuma , broj 01-2708-10/21 i ugovora 01-2708-10-1/21 ( Transfuzioni sistemi), zbog toga što je rastom sirovina
uporedo došlo do povećanja nabavne cijene robe.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: