Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.07.2022. 11:58

Građevinski radovi na gasovodu Visoko

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

10330-1-3-2-5-3/22


Broj obavještenja o nabavci 10330-1-3-2-3-2/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP" VISOKO EKOENERGIJA" D.O.O VISOKO
IDB/JIB 4218105680007
Kontakt osoba Enes Handžić
Adresa Kakanjska 4
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 735-299
Faks (032) 735-299
Elektronska pošta marketing@visoko-ekoenergija.com.ba
Internet adresa www.visoko-ekoenergija.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.07.2022. - 25.07.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

130000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

GRAĐEVINSKI RADOVI NA GASOVODU VISOKO

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi na gasovodu Visoko.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231220-3 Građevinski radovi na gasovodu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

130.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Visoko

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju od poziva 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADO-TRANS DOO 4218192980003 Visoko Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

101505,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

101505,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.07.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

101505,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120050,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: