Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2022. 08:28

Računarska oprema u okviru Erasmus+ projekta TACEESM

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

66-1-1-5-5-13/22


Broj obavještenja o nabavci 66-1-1-5-3-6/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU
IDB/JIB 4227257850004
Kontakt osoba Edna Voloder
Adresa Univerzitetski kampus
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 570-727
Faks (036) 570-032
Elektronska pošta univerzitet@unmo.ba
Internet adresa www.unmo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme u okviru Erasmus+ projekta TACEESM

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke jeste računarska/informatička oprema za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru realizacije
Erasmus+ projekta TACEESM (Transforming Architectural and Civil Engineering towards a Sustainable Model).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KATARINA D.O.O. 4227066670006 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

55135,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

01.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55135,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55200,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Da

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: