Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.11.2022. 13:35

Izgradnja strelišta 53 EFNS

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

707-1-3-280-5-202/22


Broj obavještenja o nabavci 707-1-3-280-3-164/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200347000004
Kontakt osoba Tea Teskeredžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„IZGRADNJA STRELIŠTA ZA 53 EFNS“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212223-5 Građevinski radovi na objektima za zimske sportove

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

330.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HALILOVIĆ D.O.O 4200473210006 Ilijaš Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

391862,08

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.11.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

391862,08

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

391862,08

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

S obzirom da prihvatljiva ponuda iznosi 391.862,08 KM, a što je preko procjenjene vrijednosti predmetne nabavke koja
iznosi 330.000,00 KM prema usvojenom Planu nabavki za 2022. godinu, to je Nadzorni organ donio Odluku o usvajanju
zahtjeva za saglasnost za dodatni izvor finansijskih sredstava-predmet nabavke ,,Izgradnja strelista za 53. EFNS Sarajevo -
Igman 2023", Odluka broj: 5216-3-1/22 od 18.11.2022. godine i Zahtjev broj: 5216-3/22 od 18.11.2022. godine i time
obezbjedio dodatni izvor
finansijskih sredstava da nadomjesti razliku od 61.862,08 KM bez PDV-a za koliko ponuda prelazi procjenjenu vrijednost
predmetne nabavke, kako bi se predmetna nabavka mogla uspješno okončati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: