Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2022. 14:57

Trastuzumab prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg i 600 mg

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-232-9-266-273/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-232-5-66/22
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Danijela Laketić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka bioloških i biološki sličnih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

483367,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 107605,70 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 45697,90 20.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 45446,50 17.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 92987,40 02.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
5 45446,50 26.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
6 67562,50 28.09.2022. INTERPROMET D.O.O.
7 56504,50 23.11.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab rastvor za injekciju 1400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

168965,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16896,50 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 33793,00 15.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 33793,00 02.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 33793,00 29.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
5 25344,75 28.09.2022. INTERPROMET D.O.O.
6 25344,75 01.11.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa, koncentrat za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90893,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27267,90 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 27267,90 25.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 18178,60 04.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 18178,60 17.06.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg i 600 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1705060,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 395918,00 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 211128,00 15.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 179480,00 15.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 374784,00 20.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
5 395918,00 02.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
6 147832,00 29.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab-biološki sličan lijek koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

139776,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 28677,50 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 4425,00 15.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 35972,00 25.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 26907,50 15.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
5 35757,50 20.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
6 4496,50 17.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
7 3540,00 02.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab - biološki sličan lijek indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa; koncentrat za
rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44965,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13489,50 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 17986,00 04.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 8993,00 15.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 4496,50 17.06.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

256816,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 64204,20 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 53503,50 15.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 32102,10 20.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 32102,10 06.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
5 74904,90 02.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Bevacizumab koncentrat rastvora za infuziju 100 mg i 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1859079,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 372652,50 23.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2 177098,00 15.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
3 481697,00 20.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
4 561640,00 06.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
5 174680,87 02.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
6 91311,36 21.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: