Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2022. 14:57

Rituksimab-biološki sličan lijek koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-232-9-266-273/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-232-5-66/22
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Danijela Laketić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka bioloških i biološki sličnih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

483367,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1107605,7023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
245697,9020.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
345446,5017.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
492987,4002.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
545446,5026.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
667562,5028.09.2022. INTERPROMET D.O.O.
756504,5023.11.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab rastvor za injekciju 1400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

168965,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
116896,5023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
233793,0015.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
333793,0002.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
433793,0029.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
525344,7528.09.2022. INTERPROMET D.O.O.
625344,7501.11.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa, koncentrat za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90893,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127267,9023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
227267,9025.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
318178,6004.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
418178,6017.06.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg i 600 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1705060,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1395918,0023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2211128,0015.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
3179480,0015.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
4374784,0020.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
5395918,0002.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
6147832,0029.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab-biološki sličan lijek koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg i 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

139776,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
128677,5023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
24425,0015.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
335972,0025.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
426907,5015.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
535757,5020.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
64496,5017.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
73540,0002.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rituksimab - biološki sličan lijek indikacija: teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa; koncentrat za
rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44965,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113489,5023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
217986,0004.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
38993,0015.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
44496,5017.06.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Trastuzumab-biološki sličan lijek; prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

256816,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
164204,2023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
253503,5015.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
332102,1020.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
432102,1006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
574904,9002.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Bevacizumab koncentrat rastvora za infuziju 100 mg i 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1859079,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 23.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1372652,5023.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2177098,0015.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
3481697,0020.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
4561640,0006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
5174680,8702.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
691311,3621.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: