Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.01.2023. 10:00

Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

247-1-2-204-9-54-247/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 247-1-2-204-5-133/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Ellma Kujundžić
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-420
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta belma.lojic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

118/21-P Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50334140-8 Usluge popravaka i održavanja telefonskih aparata

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIGITAL LINE D.O.O. SARAJEVO 4200078850004 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39990,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.01.2022. - 31.01.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5000,00 16.03.2022. "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO
2 10000,00 01.09.2022. "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: